Doelgroep

Bureau ABC kan door haar professionele en persoonlijke aanpak verschillende doelgroepen begeleiden om te re-integreren. Bureau ABC heeft een overeenkomst met het UWV en biedt op maat gerichte individuele re-integratietrajecten aan voor klanten meet een WIA, WGA, ZW, WAO , Wajong uitkering of u heeft geen werk en ontvangt een WW-uitkering of bijstand.  Wij passen voor alle doelgroepen onze gefaseerde werkwijze toe.

Heeft u een van onderstaande uitkeringen dan kunnen wij u helpen met uw reintegratie.

  • WIA/WGA : Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten;

WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is een uitkering waarvoor mensen in aanmerking komen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt bij de WGA is hoe meer de werknemer werkt hoe hoger zijn inkomen”. Heeft u een WGA uitkering en u wilt graag gedeeltelijk aan het werk, Bureau ABC helpt u om uw doelstellingen te behalen.

  • WAO : Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) regelde tot 29 december 2005 een inkomen voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt werden.

Heeft u een WAO uitkering en u komt in aanmerking voor een re-integratietraject dan kunnen wij samen met u en uw Arbedisdeskundige van het UWV een plan samenstellen om u te helpen om weer aan het werk te gaan.  

  • WAJONG : Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);

Wajongers die kunnen werken, krijgen hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk.  Heeft u een Wajong uitkering en wilt u graag aan het werk? Bureau ABC begeleidt u graag met het zoeken naar een nieuwe/passende baan. U krijgt een op maat gesneden begeleidingstraject aangeboden van Bureau ABC.  

  • Ziektewet (ZW):

Kunt u uw eigen werk niet meer doen en bent u langere tijd ziek, dan kunnen wij samen met het UWV bespreken wat de mogelijkheden zijn om ander werk te vinden

  • WW/Bijstand: Werkloosheidswet

U bent ontslagen en heeft een WW-uitkering aangevraagd bij het UWV. Of u heeft bij de gemeente gevraagd om een bijstandsuitkering.

Top