Werkgever

Wat kan Bureau ABC voor u als werkgever betekenen?

Professionele en succesvolle outplacement trajecten

Het kan voorkomen dat goede werknemers door diverse omstandigheden boventallig worden of niet meer geheel op hun plek zitten binnen een organisatie. Het vergt dan veel tijd en onderzoek om deze werknemers een passend alternatief aan te bieden.

Bureau ABC biedt de mogelijkheid om dit traject uit handen te geven. Bureau ABC kan ervoor zorgen dat de gehele begeleiding, het advies en de bemiddeling volledig en professioneel wordt uitgevoerd. Hiermee laat u uw werknemer zien dat u uw uiterste best heeft gedaan om uw werknemer niet aan haar of zijn lot heeft overgelaten. Door de professionele begeleiding van Bureau ABC zorgt u ervoor dat uw medewerkers zien dat u ze waardeert. Door de respectvolle houding van Bureau ABC jegens cliënten wint Bureau ABC snel het vertrouwen van de cliënt waardoor er op kort termijn resultaat kan worden geboekt.

Re-integratie, tweede spoor

Re-integratie, tweede spoor De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) stelt dat medewerker en werkgever bij langdurig verzuim alles aan moeten doen om passende plaatsing binnen de organisatie te bereiken. Soms is het niet mogelijk om een medewerker die een lange periode arbeidsongeschikt is, binnen het bedrijf te laten re-integreren. Dan kan er buiten het bedrijf gezocht worden naar mogelijkheden. Op dat moment wordt er een start gemaakt met het tweede spoor van re-integratie. Tweede spoor re-integratie kan de werkgever veel (loon)kosten besparen. Bijvoorbeeld door een snelle plaatsing van Bureau ABC bij een andere organisatie. Bureau ABC kan hierbij zowel de werknemer als de werkgever begeleiden bij het zoeken en het vinden van een passende baan.

Bureau ABC is door haar kleinschaligheid en haar groot netwerk een prettige samenwerkingspartner voor zowel werkgevers als werknemers. Tevens werken er bij Bureau ABC professionals die een ruime kennis hebben van de arbeidsmarkt en het plaatsen van werknemers in nieuwe functies.

Top